HOME Twitter FB Forest Trends

See All Recent Publications

Publication Thumbnail: Regulating the Trade in Illegal Timber Regulating the Trade in Illegal Timber

Together, the US, EU28 and Australian markets, alongside the...

Publication Thumbnail: China’s Forest Product Imports and Exports 2006-2016: China’s Forest Product Imports and Exports 2006-2016:

As the world’s top importer and consumer of timber...

<BACK>

Publication Details - Khai thác gỗ trái phép quy mô nhỏ tại Việt Nam

Khai thác gỗ trái phép quy mô nhỏ tại Việt Nam

Những gợi ư cho FLEGT và REDD+

 

 

Download GET DOCUMENT

 

 

Abstract

Bản tin chính sách này tổng hợp một số nghiên cứu điển h́nh. Mục đích của các nghiên cứu này là phân tích xem hoạt động khai thác gỗ trái phép trong nước sẽ được hạn chế như thế nào nếu các chính sách của Việt Nam thúc đẩy quản trị rừng quan tâm đến phương thức quản lư và sử dụng rừng quy mô hộ gia đ́nh, đồng thời cho phép cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ rừng. Để các biện pháp ngăn chặn nạn khai thác gỗ trái phép phát huy được hiệu quả th́ người dân địa phương phải được giao quyền hưởng dụng đất lâu dài, ổn định để họ có thể thực sự hưởng lợi từ rừng. Bài học quan trọng này cần được cân nhắc trong các Sáng kiến Tăng cường Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) và Giảm phát thải từ Mất rừng và Suy thoái rừng (REDD+) mà Chính phủ Việt Nam hiện đang thực hiện.

 

Document Stats:

Release Date: March 2013
File Type: PDF [PDF]
File Size: 741 KB
Journal:
Parent Document: Small-Scale Illegal Logging in Vietnam

 

Copyright © 2017 Forest Trends Association. All Rights Reserved.

Home | Who We Are | Initiatives | Resources | Contact Us | Support Us